Vyberte stranu

René Valach – SALAMANDER

Sídlo: Hlboká 13, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 41 384 938

DIČ: 1029623364

Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo 620 – 22985

V zastúpení : René Valach, konateľ

IBAN: SK46 0900 0000 0051 7362 7162

E-mail: valach.rene@gmail.com

Mobil: +421 919 032 112